Krioterapia - przeciwwskazania

Krioterapia mimo swojego dobroczynnego działania ma również swoje przeciwskazania:

Przeciwwskazania bezwzględne to:

 • nietolerancja zimna,
 • krioglobulinemia,
 • kriofibrynogemia,
 • choroba Raynauda,
 • hemoglobulinuria napadowa,
 • ropno-zgorzelinowe zmiany skórne,
 • agammaglobulinemia,
 • choroby ośrodkowego układu nerwowego,
 • neuropatie układu współczulnego,
 • niedoczynność tarczycy,
 • miejscowe zaburzenia ukrwienia,
 • znaczna niedokrwistość,
 • działanie leków, zwłaszcza neuroleptyków i alkoholu,
 • wyniszczenie i wychłodzenie organizmu,
 • zaawansowana miażdżyca,
 • choroba nowotworowa,
 • zespół Prinzmetala,
 • obecność miejscowych odmrożeń,
 • uszkodzenia skóry,
 • klaustrofobia.

 • Po przeprowadzeniu wnikliwych badań i oznaczeniu wskaźników hemodynamicznych oraz badań spirometrycznych u chorych przed i po krioterapii w kriokomorze zostały ustalone przeciwwskazania bezwzględne ze strony układu krążenia i układu oddechowego. Są to następujące stany chorobowe:

 • wady aparatu zastawkowego serca w postaci zwężenia zastawek półksiężycowatych aorty czy zwężenie zastawki dwudzielnej,
 • schorzenia mięśnia serca lub aparatu zastawkowego serca w okresie niewydolności krążenia,
 • ciężkie postacie dusznicy bolesnej wysiłkowej i dusznicy bolesnej spontanicznej,
 • zaburzenia rytmu serca przy jego częstości wyższej od 100/min,
 • przecieki żylnotętnicze w płucach, ostre schorzenia dróg oddechowych różnego pochodzenia.

  Zakłada się, że chory kwalifikowany do leczenia w kriokomorze ma prawidłową wymianę gazową, prawidłowe oddychanie, może natomiast nie mieć sprawnej wentylacji płuc.

  Przeciwwskazania względne:

 • wiek powyżej 65 lat,
 • przebyte zakrzepy żylne i zatory tętnic obwodowych,
 • nadmierna labilność emocjonalna wyrażająca się m.in. nadmierną potliwością skóry.

Polecamy Krioterapia
Brak połączenia z bazą danych