Poradnia Zdrowia Psychicznego

 

Lekarz przyjmujący w poradni:

 

dr n.med. Sebastian Kliwicki

lek.med. Joanna Brygier

lek.med. Teresa Dobrzyńska - Majewska

mgr Ewa Marciniak

mgr Małgorzata Cała

mgr Justyna Śliwińska-Sroka 

mgr Katarzyna Połatyńska 

 

 

Rejestracja do poradni może odbywać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osób trzecich lub e-mailem

tel. (061) 64 77 780

e-mail: rejestracja@posum.pl

 

 

Poradnia zajmuje się leczeniem zaburzeń psychosomatycznych, zwłaszcza zaburzeń depresyjnych i lękowych u chorych z cukrzycą, schorzeniami nefrologicznymi, reumatologicznymi i neurologicznymi. Istnieje ścisła współpraca tej poradni ze specjalistami różnych dziedzin medycyny zatrudnionymi w POSUM.

Podstawowy zakres usług obejmuje:

  • prowadzenie działań z zakresu profilaktyki zaburzeń psychicznych,
  • kierowanie pacjentów do badań diagnostycznych (EMG, EEG, tomografia komputerowa),
  • prowadzenie działań terapeutycznych (psychoterapia indywidualna), badania psychologiczne.