Poradnia Endokrynologiczna

 

Lekarz przyjmujący w Poradni:

 

dr n.med. Ryszard Stangierski

dr n.med. Monika Tamborska - Zedlewska

 

Rejestracja do poradni może odbywać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osób trzecich lub e-mailem

tel. (061) 64 77 780

e-mail: rejestracja@posum.pl

 

Pacjent ma prawo wpisać się jednorazowo wyłącznie na jedną wizytę do różnych poradni specjalistycznych.

Nie dokonuje się jednorazowo zapisów do tej samej poradni na kilka kolejnych terminów.