Poradnia Urologiczna

 

Lekarze przyjmujący w poradni:


dr hab.n.med. Andrzej Antczak

lek. med. Małgorzata Hojan - Osicka

lek. med. Piotr Przybył

lek. med. Łukasz Wojnar

 

 

Rejestracja do poradni może odbywać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osób trzecich lub e-mailem

tel. (061) 6 477 780

e-mail: rejestracja@posum.pl

 

Pacjent ma prawo wpisać się jednorazowo wyłącznie na jedną wizytę do różnych poradni specjalistycznych.

Nie dokonuje się jednorazowo zapisów do tej samej poradni na kilka kolejnych terminów.