Poradnia Kardiologiczna

 

Lekarze przyjmujący w poradni:

 

dr n.med. Jerzy Jankowski

dr n.med. Ireneusz Jedliński

lek.med. Monika Sołkiewicz 

 

 

Rejestracja do poradni może odbywać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osób trzecich lub e-mailem

tel. (061) 6 477 748

e-mail: specjalistyka@posum.pl

 

Pacjent ma prawo wpisać się jednorazowo wyłącznie na jedną wizytę do różnych poradni specjalistycznych.

Nie dokonuje się jednorazowo zapisów do tej samej poradni na kilka kolejnych terminów.