Leasing sprzętu medycznego

Zamówienie na leasing sprzętu medycznego

 

pobierz – ogloszenie_o_zamowieniu,

pobierz – SIWZ,

pobierz – zalaczniki_1_4_5_6 wersja pdf,

pobierz – zalaczniki_1_4_5_6 wersja doc,

pobierz – JEDZ wersja pdf,

pobierz – JEDZ wersja doc,

pobierz – OPZ, 

pobierz –oswiadczenie_o_przynaleznosci wersja pdf,

pobierz –oswiadczenie_o_przynaleznosci wersja doc, 

pobierz –odpowiedzi_na_pytania_28_04_2017, 

pobierz –zmiana_ogloszenia_28_04_2017,

pobierz –odpowiedzi_na_pytania_28_04_2017_B,

pobierz –OPZ_28_04_2017,

pobierz –Odpowiedzi_na_pytania_04_05_2017,

pobierz –Odpowiedzi_na_pytania_04_05_2017_B,

pobierz –Odpowiedzi_na_pytania_04_05_2017_C,

pobierz –Odpowiedzi_na_pytania_ 05_05_2017,

pobierz –OPZ_05_05_2017,

pobierz –Ogłoszenie_10_05_2017,

pobierz –SIWZ_11_05_2017,

pobierz –zalaczniki_1_4_5_6 # 11_05_2017,

pobierz –zmiana_ogloszenia_11_05_2017,

pobierz –informacja_o_zlozonych_ofertach_23_05_2017,

pobierz –zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_08_06_2017.