Zakład Fizjoterapii

Oferuje szeroką gamę zabiegów z zakresu:

KINEZYTERAPII
 

 • ćwiczenia indywidualne z pacjentem,
 • ćwiczenia na przyrządach,
 • ćwiczenia ogólnousprawniające,
 • ćwiczenia korygujące wady postawy,
 • ćwiczenia rehabilitacyjne dla kobiet po mastektomii,
 • rehabilitacja domowa (ćwiczenia w domu pacjenta). 

 

 

 

 

FIZYKOTERAPII

a) ciepłolecznictwo:

 • parafina,
 • leczenie ciepłem i zimnem,
 • krioterapia.

 

 

b) światłolecznictwo:

 • laseroterapia,
 • promienie widzialne (Sollux),
 • promienie podczerwone (IR),
 • promienie nadfioletowe(UV).

 

 

 

c) elektrolecznictwo:

 • prądami stałymi,
 • galwanizacja,
 • jonoforeza,
 • prądami małej częstotliwości,
 • elektrostymulacja mięśni odnerwionych,
 • tonoliza,
 • prądy diadynamiczne,
 • prądy średniej częstotliwości,
 • prądy interferencyjne,
 • prądy KOTZA,
 • prądy wielkiej częstotliwości,
 • prądy TENS,
 • diatermia krótkofalowa,
 • terapuls,
 • ultradźwięki (fonoforeza).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) hydroterapia:

 • masaż wirowy,
 • masaż podwodny.

 

 

Masaże:

 • leczniczy,
 • limfatyczny,
 • pneumatyczny