SURDOPEDAGOG  PRACA Z DZIEĆMI Z USZKODZENIEM NARZĄDU SŁUCHU

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu

 

Poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

 

SURDOPEDAGOGA – PRACA Z DZIEĆMI  Z USZKODZENIEM NARZĄDU SŁUCHU

 

Zakres obowiązków:

 

świadczenie usług zdrowotnych

 

Wymagania:


- wysoko rozwinięta odpowiedzialność i zasady etycznej pracy,
- umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach kryzysowych,
-umiejętność pracy w zespole,
- dyspozycyjność,
- zaangażowanie,
- punktualność.

 

Rodzaj zatrudnienia:

Umowa cywilnoprawna

 

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz list motywacyjny należy składać

w sekretariacie Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu Al. Solidarności 36 lub przesłać pocztą na adres:

 

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu

Al. Solidarności 36, 61-696 Poznań

Tel. 61 64 77 719, 61 64 77 701; lub na e-mail: kadry@posum.pl

 

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

(zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz. U z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.