Administracja

Dział Finansowo-Księgowy

Główny Księgowy

mgr Rafał Wawrowski

tel.61 64 77 703

 

Dział Kadrowo-Płacowy

Kierownik Działu

mgr Małgorzata Woźniak

tel.61 64 77 718 

 

Dział Organizacyjny i Rozliczeń

Kierownik Działu

mgr Dorota Waniorek

tel.61 64 77 775

 

Dział Techniczny

Kierownik Działu

mgr inż. Witold Frelich 

 

Dział Zaopatrzenia

tel. 61 6 477 712