Poradnia Geriatryczna

         

 

Lekarze pracujący w poradni:

 

lek.med. Kamila Zawieja

lek.med. Marcin Kański


 

W poradni geriatrycznej lekarz zajmuje się problemami zdrowotnymi osób w podeszłym wieku, w szczególności ich leczeniem oraz sposobami właściwej pielęgnacji.

Jeśli Ty lub osoba, powyżej 65 roku życia, którą się opiekujesz ma problemy z :

 

 - wieloma współistniejącymi chorobami,

 - wieloma terapiami lekowymi,

 - niespecyficznymi objawami,

 - zaburzeniami osobowości i zachowania

 

zgłoś się do lekarza geriatry, który pomoże wyjaśnić te problemy, zdiagnozować chorobę i jednocześnie we współpracy z zespołem innych specjalistów zaproponuje najlepszy plan terapeutyczny.

 

Wizyta w poradni geriatrycznej w ramach umowy NFZ wymaga skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty.

 

Rejestracja do poradni może odbywać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osób trzecich lub e-mailem

tel. (061) 64 77 715

e-mail: poz@posum.pl

 

Pacjent ma prawo wpisać się jednorazowo wyłącznie na jedną wizytę do różnych poradni specjalistycznych.

Nie dokonuje się jednorazowo zapisów do tej samej poradni na kilka kolejnych terminów.