Dyrekcja

p.o. Dyrektor Naczelny

lek. med. Piotr Nycz 

 

Z-ca Dyrektora ds.Administracyjnych

mgr inż. Sławomir Richter 

 

Sekretariat Dyrekcji

tel.061 64 77 701

fax. 061 64 77 702

sekretariat@posum.pl