Poradnia Neurologiczna


Lekarz przyjmujący w poradni:


lek. med. Magdalena Zielińska-Kuzemko

lek. med. Małgorzata Rzekanowska

 

Rejestracja do poradni może odbywać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osób trzecich lub e-mailem

tel. (061) 6 477 780

e-mail: rejestracja@posum.pl

 

Pacjent ma prawo wpisać się jednorazowo wyłącznie na jedną wizytę do różnych poradni specjalistycznych.

Nie dokonuje się jednorazowo zapisów do tej samej poradni na kilka kolejnych terminów. Poradnia świadczy usługi w zakresie rozpoznawnia i leczenia chorób układu nerwowego. Diagnostyka neurologiczna opiera się na badaniu klinicznym, badaniach laboratoryjnych, elektrofizjologicznych (EEG, EMG i inne) oraz badaniach neuroobrazowych (RTG, tomograf komputerowy). Ponadto w poradni neurologicznej wykonuje się badania profilaktyczne dla zakładów pracy.


Oprócz tego świadczone są następujące usługi:

  • wydawanie opinii niezbędnych w procesie leczenia,
  • kierowanie na leczenie sanatoryjne,
  • zlecanie zabiegów rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych,
  • poradnia preferencyjna dla chorych na cukrzycę - zajmuje się głównie leczeniem neurologicznym powikłań cukrzycy.