Poradnia Lekarza POZ

   

Lekarz przyjmujący w poradni:

 

lek.med. Małgorzata Tomaszewska 

lek.med. Małgorzata Kowalewska-Gotowicz 

lek.med. Beata Jakubowska 

lek.med. Piotr Michocki 

                  

Rejestracja do poradni może odbywać się osobiście, za pośrednictwem osób trzecich, telefonicznie lub e-mailem.

tel. 061  647 77 15

e-mail: poz@posum.pl