Poradnia Gastroenterologiczna

Lekarz  przyjmujący w poradni:

 

lek. med. Włodzimierz Pilarczyk

 

Rejestracja do poradni może odbywać się osobiście,telefonicznie,za pośrednictwem osób trzecich lub e-mailem.

tel. (061) 64 77 780

e-mail: rejestracja@posum.pl

 

Pacjent ma prawo wpisać się jednorazowo wyłącznie na jedną wizytę do różnych poradni specjalistycznych.

Nie dokonuje się jednorazowo zapisów do tej samej poradni na kilka kolejnych terminów.