www.mamboteam.com
Poznański Ośrodek Specjalistyczny Usług Medycznych Advertisement
Start arrow Kontakt
30.05.2015.
 
 
Dane kontaktowe PDF Drukuj Email

 Poznański Ośrodek Specjalistyczny Usług Medycznych 

al. Solidarności 36

61-696 Poznań

NIP:  972-09-11-674

 REGON:  630511135 

                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                     UWAGA ! !

                                                                                                          Nowy adres dla pacjentów rejestrujących się elektronicznie do Poradni Diabetologicznej

                                                                                                                                                                                 nowy e-mail: 

                                                                                                                                                                        diabetologia@posum.pl

 

Numery telefonów: 

CENTRALA                                                                                  061 6 477 777


   Rejestracja centralna:

 

 

061 6 477 764 lub 6 477 765 lub 6 477 780,  e-mail: rejestracja@posum.pl            
godziny rejestracji przy okienku: 07.30 - 19.00     

godziny rejestracji telefonicznej: 08.00 - 19.00

 

 

   Poradnie ( kontrakt z NFZ ):

ALERGOLOGICZNA                                

CHIRURGII OGÓLNEJ                            

CHIRURGII DZIECIĘCEJ                          

CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ     

CHIRURGII NACZYNIOWEJ

DERMATOLOGICZNA

DIABETOLOGICZNA                                                                     061 6 477 763   diabetologia@posum.pl

ENDOKRYNOLOGICZNA                      

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA   

PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH         061 6 477 773      

GASTROENTEROLOGICZNA 

GERIATRYCZNA                                      061 6 477 715  poz@posum.pl  

KARDIOLOGICZNA    

LOGOPEDYCZNA                       

NEUROLOGICZNA      

ONKOLOGICZNA                    

OKULISTYCZNA Z LASEROTERAPIĄ                            

PULMONOLOGICZNA       

PROKTOLOGICZNA                                          

REUMATOLOGICZNA

UROLOGICZNA  

ZDROWIA PSYCHICZNEGO

MEDYCYNY PRACY                                                                     061 6 477 783    

PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO                                             061 6 477 715

                                                                                                    poz@posum.pl        

ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ    061 6 477 715 


                   

ZAKŁADY:

RADIOLOGII USG MAMMOGRAFII                                                 061 6 477 735

FIZJOTERAPII  WRAZ Z PORADNIĄ REHABILITACYJNĄ                 061 6 477 721 lub 6 477 722 

DZIENNY ODDZIAŁ REHABILITACYJNY                                          061 6 477 721 lub 6 477 722

OŚRODEK POBYTU DZIENNEGO REHABILITACJI SŁUCHU

I MOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - FILIA POSUM                         061 852 44 76

Ul.Żydowska 35AADMINISTRACJA :

Sekretariat                                                                                   061 6 477 701  fax 061 6 477 702                               

Dział Organizacyjny i Rozliczeń                                                     061 6 477 775

Kadry                                                                                           061 6 477 718 lub  6 477 719

Główny Księgowy                                                                          061 6 477 703

Księgowość                                                                                  061 6 477 707

Zaopatrzenie                                                                                 061 6 477 712

Dział techniczny                                                                           061 6 477 770


 
« poprzedni artykuł
 
Top! Top!